อย่ามาเรียกชั้นว่า กิ๊ก http://do-not-call-me-gig.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=18-11-2009&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=18-11-2009&group=1&gblog=16 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[สัตว์ประหลาดตัวสีฟ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=18-11-2009&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=18-11-2009&group=1&gblog=16 Wed, 18 Nov 2009 0:53:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=10-11-2009&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=10-11-2009&group=1&gblog=15 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[หนูน้อยกางเกงแดง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=10-11-2009&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=10-11-2009&group=1&gblog=15 Tue, 10 Nov 2009 0:55:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=23-09-2009&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=23-09-2009&group=1&gblog=14 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[m y m e l o d y ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=23-09-2009&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=23-09-2009&group=1&gblog=14 Wed, 23 Sep 2009 13:50:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=10-09-2009&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=10-09-2009&group=1&gblog=13 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าตูบน้อยหูยาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=10-09-2009&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=10-09-2009&group=1&gblog=13 Thu, 10 Sep 2009 22:34:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=08-09-2009&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=08-09-2009&group=1&gblog=12 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[แมว กะ หมี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=08-09-2009&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=08-09-2009&group=1&gblog=12 Tue, 08 Sep 2009 9:31:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=25-08-2009&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=25-08-2009&group=1&gblog=11 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[กุต่ายน้อย Love chan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=25-08-2009&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=25-08-2009&group=1&gblog=11 Tue, 25 Aug 2009 12:21:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=25-08-2009&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=25-08-2009&group=1&gblog=10 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[หมีพูท์ แม่เอ๊ย!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=25-08-2009&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=25-08-2009&group=1&gblog=10 Tue, 25 Aug 2009 20:14:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=6 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[เอ๊า!! พี่ไทยก็มา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=6 Fri, 26 Jun 2009 17:35:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=5 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[คนดั๊ง-คนดัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=5 Fri, 26 Jun 2009 10:38:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=4 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[ลูกชาย...อีกซักรอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=4 Fri, 26 Jun 2009 15:33:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=3 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[วาดตามแบบ...ไม่มีดราฟ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=3 Fri, 26 Jun 2009 15:41:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=2 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้ว..เกาหลี..ก็ตามมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=2 Fri, 26 Jun 2009 14:42:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=1 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่มา...ที่ไป (ตกลงจะมาหรือจะไป)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=26-06-2009&group=5&gblog=1 Fri, 26 Jun 2009 14:26:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=01-07-2009&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=01-07-2009&group=4&gblog=1 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดประตูสวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=01-07-2009&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=01-07-2009&group=4&gblog=1 Wed, 01 Jul 2009 13:35:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=14-07-2009&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=14-07-2009&group=2&gblog=3 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[ลูกชายคนเก่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=14-07-2009&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=14-07-2009&group=2&gblog=3 Tue, 14 Jul 2009 17:09:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=30-06-2009&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=30-06-2009&group=2&gblog=2 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็กหญิง "ไอติม"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=30-06-2009&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=30-06-2009&group=2&gblog=2 Tue, 30 Jun 2009 13:05:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=30-06-2009&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=30-06-2009&group=2&gblog=1 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็กชาย "โอ๊ต"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=30-06-2009&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=30-06-2009&group=2&gblog=1 Tue, 30 Jun 2009 10:10:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=28-07-2009&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=28-07-2009&group=1&gblog=9 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[กระเป๋า SweetButterfly ฉบับแก้ไข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=28-07-2009&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=28-07-2009&group=1&gblog=9 Tue, 28 Jul 2009 21:29:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=27-07-2009&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=27-07-2009&group=1&gblog=8 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาชิกห้องงานฝีมือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=27-07-2009&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=27-07-2009&group=1&gblog=8 Mon, 27 Jul 2009 15:48:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=27-07-2009&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=27-07-2009&group=1&gblog=7 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[น้อง Vicky คนงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=27-07-2009&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=27-07-2009&group=1&gblog=7 Mon, 27 Jul 2009 21:39:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=21-07-2009&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=21-07-2009&group=1&gblog=6 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[4 B e a r s]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=21-07-2009&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=21-07-2009&group=1&gblog=6 Tue, 21 Jul 2009 10:03:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=21-07-2009&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=21-07-2009&group=1&gblog=5 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[พี่ม่อนบิ๊กเบิ้ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=21-07-2009&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=21-07-2009&group=1&gblog=5 Tue, 21 Jul 2009 9:27:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=14-07-2009&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=14-07-2009&group=1&gblog=4 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[The Gang]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=14-07-2009&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=14-07-2009&group=1&gblog=4 Tue, 14 Jul 2009 23:04:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=14-07-2009&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=14-07-2009&group=1&gblog=3 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[น้องม่อนจิ๋ว ๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=14-07-2009&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=14-07-2009&group=1&gblog=3 Tue, 14 Jul 2009 9:26:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=30-06-2009&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=30-06-2009&group=1&gblog=2 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุ๊กตาถักรุ่นบุกเบิก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=30-06-2009&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=30-06-2009&group=1&gblog=2 Tue, 30 Jun 2009 10:00:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=29-06-2009&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=29-06-2009&group=1&gblog=1 http://do-not-call-me-gig.bloggang.com/rss <![CDATA[กระเป๋าใบแรกในชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=29-06-2009&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=do-not-call-me-gig&month=29-06-2009&group=1&gblog=1 Mon, 29 Jun 2009 9:48:23 +0700